Versenytánc asszisztensi vizsgát tart az MTáSZ

Magyar TáncSport Szakszövetség asszisztensi vizsgát tart 2015. augusztus 22-én Budapesten. A Versenytánc szakág által évente legalább 1 alkalommal az amatőr táncosok részére meghirdetett asszisztensi vizsgát legalább 5 fő jelentkezése esetén szervezik meg. 

Az (1) asszisztens olyan amatőr táncos, aki rendelkezik az MTáSZ asszisztens vizsgájával. Az (2) asszisztens a táncsport (standard/latin-amerikai táncok) területén a szakmai vezető irányításával dolgozik a saját sportegyesület keretén belül, vagy más sportegyesületeknél kétoldalú írásbeli megállapodás alapján.  Aki az 1.) vagy a 2.) pontban foglaltakat megsérti, az ellen az Elnökség fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

Az olyan sportoló, amatőr táncos ellen, akinek nincs asszisztensi vizsgája és nincs semmilyen oktatói végzettsége - de bizonyíthatóan tanít, oktat táncosokat - az Elnökség eljárást indíthat. Versenyengedéllyel rendelkező táncos ellen az elnökség fegyelmi eljárás megindítását javasolhatja, amelynek eredménye lehet pénzbüntetés, illetve a sportszövetség versenyein történő részvételtől való eltiltás. Ha az amatőr táncos valamelyik MTáSZ sportszervezet tagja és nincs versenyengedélye, akkor a sportszervezet írásbeli figyelmeztetéssel, a táncos pedig pénzbüntetéssel szankcionálható.

Azon sportszervezetek ellen, amelyek olyan személyt alkalmaznak, aki nem rendelkezik végzettséggel, vagy bárkinek engedélyezik a végzettség nélküli táncoktatást, bejelentés alapján az Elnökség fegyelmi eljárás megindítását javasolja, amelynek eredménye pénzbüntetés is lehet.

Az asszisztens kötelezettsége:
Az asszisztensi vizsgával rendelkező amatőr táncosnak kötelezően részt kell vennie a trénerek, oktatók számára szervezett továbbképzéseken, amiről az asszisztens a Versenytánc szakágtól hivatalos értesítést kap.

Az asszisztenis vizsga időpontja: 2015. augusztus 22. 15 óra

A vizsga helyszíne: Arena Event Hall - Budapest, VIII. kerület, Asztalos Sándor utca 9-12.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 15.

Jelentkezés: e-mailben az mtasz@mtasz.hu címen, vagy faxon a +36 1/460-6922 számon az alábbi linken letölthető jelentkezési lap elküldésével

Asszisztensi vizsgadíj: 20.000 Ft/táncág/fő, 30.000 Ft/mindkét táncág/fő. Pótvizsgadíj: 10.000 Ft/fő
A vizsga díját az MTáSZ 11709002-20013671 számú bankszámlájára kell befizetni/átutalni 

Az asszisztensi vizsga feltételei:
Az Asszisztens vizsgán való részvétel alapfeltétele táncáganként (standard/latin-amerikai táncok):
- betöltött 18. életév
- legalább 5 éves versenyzői múlt igazolása a versenytánc területén
- minimum "B" osztály (táncáganként)
- a tagszervezet szakmai vezetőjének írásos ajánlása

A szóbeli és gyakorlati vizsga tematikája:
- Elméleti kérdések: versenytáncok bemutatása
- Táncáganként két-két figura (tételhúzás) részletes bemutatása, oktatásának módszertana
- E osztályos figurákból összeállított koreográfia (táncáganként 1-1) megtanítása.
- A táncolható figurákat tartalmazó szakirodalom, könyv(ek) használata, gyakorlati alkalmazása.

(Forrás: MTáSZ)