Sportösztöndíj versenytáncosoknak

A Magyar TáncSport Szakszövetség ösztöndíj pályázatot hirdet Sportösztöndíj 2015 címen versenytáncos párok részére. A rendelkezésre álló 1,5 millió forintból 3-4 páros támogatására nyílik lehetőség.

Pályázatot nyújthat be az a versenytánc szakágban aktívan versenyző Junior, Ifjúsági vagy U21 korosztályú párosok, akik:
- Tíztáncban (standard és latin táncokban egyaránt) is aktívan versenyeznek
- és Standard és Latin-amerikai táncokból is egyaránt legalább B osztályos párosok

A pályázatban elnyert összeg az alábbi kiadások fedezésére használható fel:
- a versenyzéssel összefüggő költségek (nevezési díjak, utazás, szállás és edzőtábor költségei) – az elnyert támogatási összeg legfeljebb 60 %-ig
- magánóra költségeihez történő hozzájárulás a válogatott keret külföldi trénereivel

A támogatás összege:
- A pályázati keretösszeg 1.500.000 Ft
-A sportösztöndíj elnyerhető maximum összege 500.000 Ft/év/pár

Támogatási időszak: 2015. január 01. - 2015.december 31.

A pályázat beérkezési határideje: 2014. december 01.

Pályázni kizárólag az MTáSZ oldalán található pályázati űrlapon lehet, a pályázatot e-mail-ben a Magyar TáncSport Szakszövetség irodájának kell megküldeni a mtasz@mtasz.hu e-mail címre.

A pályázathoz elektronikus formában csatolni kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot
- a részletes költségvetés tervezetet
- a páros tagjainak sportolói önéletrajzait
- a páros tagszervezetének ajánlását
- a szociális rászorultság igazolását

A pályázat elbírálása:
Az ösztöndíjakat az MTáSZ szakági bizottságának javaslata alapján az MTáSZ Elnöksége a pályázati határidőt követő soros elnökségi ülésen bírálja el. Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség! A pályázat eredményéről minden pályázót elektronikus levélben értesítünk. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- kiemelkedő sporttevékenység, eredmények
- hazai és nemzetközi versenyeken való aktív részvétel
- a 2014-es válogatott keret képzéseken való aktív részvétel (amennyiben válogatott kerettag volt)
- 2015-ös évre szóló tervek realitása
- eddigi pályafutás során sportolóhoz méltó magatartás, példamutató, etikus viselkedés
- az eddigi pályafutása során az MTáSZ Versenytánc Szakágával való együttműködés (pl. delegálások alkalmával)
- szociális rászorultság

A pályázók tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén külön szerződést kell kötniük a Magyar TáncSport Szakszövetséggel, amely szerződés részletesen szabályozza az sportösztöndíj igénybevételének feltételeit, módját és kereteit.

A pályázat elszámolása: A pályázati összeg elszámolása szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával történik. A beszámoló során igazolni kell a pályázaton elnyert összeg támogatási cél szerinti, szabályszerű felhasználását. A pályázat elszámolásának részleteit a nyertesekkel kötött szerződés tartalmazza.

A pályázati összeg felhasználásának további feltételei:
- 2015. évi versenyengedély kiváltása a páros tagjai számára
- A pályázat útiköltség támogatás része utófinanszírozásban kerül folyósításra, azaz a pályázati összeg hiánytalan elszámolását követően utalja át a Szövetség a páros által megadott számlaszámra vagy fizeti ki pénztárából.
- A magánórákra elnyert összeget a Szövetség közvetlenül a trénernek fizeti ki.

A pályázaton elnyert összeget vissza kell fizetni, amennyiben:
- a páros egy éven belül szétválik
- a páros egy éven belül másik országba átigazol
- a páros vagy valamely tagja egy éven belül abbahagyja az aktív versenyzést

A pályázati űrlap az MTáSZ oldaláról letölthető ide kattintva.

(Forrás: MTáSZ)