MTász közlemény az újraindításról

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a koronavírus járvány kapcsán – a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020-as Kormányrendelet alapján – elnökségi közleményt és ajánlást adott ki a tagszervezeteinek az edzések és sportrendezvények újraindításával kapcsolatban, amely alább olvasható.

SZAKMAI AJÁNLÁS ÉS KÖZLEMÉNY
A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete értelmében 2020. május 4. napjától Magyarország egész területén megengedett a sportegyesület (sportszervezet) által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel, emellett nézők résztvétele nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a versenyrendszeren kívüli, azaz a szabadidős, illetve diáksport rendezvények.

KÖZLEMÉNY
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége - figyelembe véve a WDSF által hozott döntéseket és a sportegészségügyi szempontokat - az alábbi közleményt fogalmazza meg Tagszervezetei részére a sportrendezvények megtartásával kapcsolatban:
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, nézők részvétele nélkül, zárt körülmények között nem tart sportrendezvényt. 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége akként foglal állást, hogy 2020. augusztusának első felében felülvizsgálja a sportrendezvények megtartásával kapcsolatos döntését.
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart a WDSF és WRRC nemzetközi szervezetekkel és haladéktalanul tájékoztatja Tagszervezeteit a sportág nemzetközi szövetsége által meghozott döntésekről.

SZAKMAI AJÁNLÁS
A Magyar TáncSport Szakszövetség - összhangban a 2020. május 8. napján hatályos kormányrendeletekben és az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) 2020. május 5-i állásfoglalásában foglaltakkal, valamint figyelembe véve a WDSF által hozott döntéseket, ajánlásokat, a régiónkénti eltéréseket és a sportegészségügyi szempontokat - az alábbi sportszakmai ajánlásokat fogalmazza meg Tagszervezetei részére az edzések újrakezdésével kapcsolatban:
A Magyar TáncSport Szakszövetség szakmai ajánlása szerint az edzések a hatályos jogszabályok és a sportegészségügyi, higiénés ajánlások szigorú betartásával, szabadtéren, edző részvételével, saját felelősségre folytathatóak, illetve elkezdhetőek.
A Magyar TáncSport Szakszövetség a koronavírus járvány elleni védekezés jelen szakaszában nem javasolja a csoportos és teremben történő edzések újrakezdését.
A Magyar TáncSport Szakszövetség a szabadtéren megrendezhető és állandó résztvevőkkel megszervezett edzést javasolja, amennyiben annak létszáma nem haladja meg az 5-6 főt.
A Magyar TáncSport Szakszövetség a kiscsoportos edzést előre beosztva, időeltolódással és maximum 60 perc időtartamban javasolja.
Mind az egyéni, mind a kiscsoportban történő edzések (beleértve az atlétikai, valamint az egyéb kondicionáló edzéseket) minden kontaktot és érintkezést nélkülöző gyakorlatok elvégzésével tarthatók meg.
Mind az egyéni, mind a kiscsoportban történő edzések során kerülni kell a felesleges közvetlen testkontaktot (például érintések, kézfogás).
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy lehetőség szerint minden nyugalmi állapotban lévő, légző embertől 2 méteres távolságot, a sporttevékenységet egyhelyben végző (súlyzózás, cardio, stretching, saját súlyos edzés), szaporább légzésű sportolótól 5 méteres távolságot, a futó sportolótól 6 méteres távolságot tartsanak.
Mind az egyéni, mind a kiscsoportban történő edzések során az edzők és sportszakemberek számára javasolt a szájat és orrot is fedő, arcra pontosan illeszkedő szájmaszk folyamatos viselése.
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri Tagszervezeteit, hogy minden egyéni és kiscsoportban történő edzés esetén az edzés megkezdése előtt a résztvevőknél történjen lázmérés és ennek eredményét dokumentálja a Tagszervezet.
A Magyar TáncSport Szakszövetség minden korosztály számára az online edzések folytatását javasolja - kiemelt figyelmet fordítva a 65 év feletti sportolók, edzők és sportszakemberek egészségére.
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a 65 év feletti sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy továbbra is keressék az online edzésvezetés-tanácsadás lehetőségét és csak a legszükségesebb helyzetekben hagyják el otthonaikat, akkor tartsanak edzést, ha helyettesítésük nem megoldott, emellett saját maguk védelme érdekében folyamatosan viseljenek szájmaszkot.
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy az edzésekre érkezést és távozást lehetőség szerint egyéni utazással oldják meg. Az edzés helyszínére - lehetőség szerint - mindenki otthonról, sportruházatban, az öltözőhasználat teljes kerülésével, minél kisebb létszámban, arcvédelemmel és a higiénés rendszabályok betartásával érkezzen.
A Magyar TáncSport Szakszövetség az edzést követően az otthoni környezetben történő tisztálkodást javasolja.
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy kövessék a Kormány által közzétett eljárásrendet és az edzésektől maradjanak távol, amennyiben a koronavírus járvány bármely tünetét észlelik magukon.
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a válogatott kerettagokat, hogy edzéseik az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) 2020. május 5. napján közzétett - és jelen szakmai ajánlás mellékletét képező - állásfoglalásában leírtak betartásával történjenek.
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a Tagszervezeteit, hogy az edzések megkezdése és megszervezése előtt mindenkor tájékozódjanak a helyi (önkormányzati) szinten meghozott jogszabályi rendelkezésekről, a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokról, illetve a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakról.

A Magyar TáncSport Szakszövetség folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a fennálló járványügyi, egészségügyi és jogi környezetet, ennek értelmében jelen ajánlás a Magyar TáncSport Szakszövetség további szakmai ajánlásának kiadásáig érvényes.

(Forrás: MTáSZ)

Címkék: