A családom a szponzorom! - fotópályázat

A Nagy Sportágválasztó, a MOL és az Új Európa Alapítvány közös fotópályázatot hirdet 10-18 év közötti fiatalok számára "A családom a szponzorom!" elnevezéssel, amely lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok bemutassák, milyen segítséget kaptak, kapnak szüleiktől, családjuktól eddigi eredményeik eléréshez a sport vagy a művészet területén.

A pályázaton 10-18 év közötti fiatalok indulhatnak, akik
- magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek
- betöltötték vagy legkésőbb 2015. december 31. napjáig betöltik a 10. életévüket, de 2015. december 31. napjáig nem töltik be a 19. életévüket.

A pályázók olyan fotókkal, maximum 6 képből álló "fotóalbummal" pályázhatnak, amelyek bemutatják azt a hátteret és támogatást, amit sportolásukhoz, művészeti tanulmányaikhoz szüleik, családjuk biztosít(ott) számukra. A pályázók így kifejezhetik köszönetüket és hálájukat első szponzoraiknak és támogatóiknak, azaz a szüleiknek, családjuknak. A képanyag vizuális eszközökkel mutathatja be a fiatal napirendjét, sport vagy művészeti területen elért eredményeit, versenyeit, az edzés, felkészülés, majd a szurkolás, a közös öröm, ünneplés vagy éppen a vigasztalás pillanatait.
Egy pályázó maximum 6 db fotót küldhet be, a képek mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot. A pályázaton nem kell feltétlenül fényképalbumot, több fotóból álló fényképsorozatot beküldeni, akár egy fotóval is lehet indulni a pályázaton. A fotók mellé lehetőség van képaláírások, szöveges magyarázatok feltüntetésére is, melyek még inkább személyesebbé tehetik a köszönetnyilvánítást. Csak a jpg, tif vagy png formátumban érkező fényképeket tudják értékelni.

A pályázati adatlapot és a pályázati anyagot a www.sportagvalaszto.hu weboldalon elérhető "A családom a szponzorom - fotópályázat" linken keresztül lehet kitölteni, benyújtani. A benyújtott pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati adatlap hiánytalanul ki van töltve! A pályázat kiírója a hiányosan kitöltött vagy valótlan adatokat tartalmazó adatlapokat - és így a pályázatokat is - érvénytelennek tekinti. Pályázati díj nincs. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli. 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 7.

A kiíró a pályázat eredményeit a www.sportagvalaszto.hu és a www.ujeuropaalapitvany.hu oldalon teszi közzé, a nyertesek e-mailben kapnak értesítést. A nyilvános eredményhirdetés a 2015. szeptember 18-19-ei XVII. Budapesti Nagy Sportválasztó rendezvényen lesz.

A zsűri a beérkező pályázatok közül a legjobbnak ítélt pályázatokat részesíti díjazásban:
1. díj: 1 család számára 150.000 Ft értékű családi wellness hétvége
2. díjak: 3 db 25.000 Ft értékű MOL Blue kártya
3. díjak: 5 db 10.000 Ft értékű MOL Blue kártya

A pályázaton való részvétel szabályai
A pályázó a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a beérkező pályamunkákat a Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda a Nagy Sportágválasztó rendezvény népszerűsítésére használja, ezzel kapcsolatos publikációkban, kiadványokban térítésmentesen, teljes körűen megjelentesse. A beküldött és nem díjazott pályamunkákat a pályázat kiírója nem őrzi meg. A pályázó a pályamunka beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a fotópályázat kiírói külön szerzői jogdíj fizetése vagy külön felhasználói szerződés kötése nélkül is megjelentessék a nyertes pályamunkákat/fotókat.
A pályázati felhívás letölthető és a pályázatok benyújtásához szükséges link elérhető: www.sportagvalaszto.hu vagy a www.ujeuropaalapitvany.hu oldalakról

(Forrás: MTáSZ; sportagvalaszto.hu)

Címkék: